นายกเทศมนตรีเมืองกันทรลักษ์ พร้อมคณะให้การสนับสนุนเครื่องอุปโภค-บริโภค ณ ที่ทำการชุมชนน้ำอ้อมเหนือ

นายกเทศมนตรีเมืองกันทรลักษ์ พร้อมคณะให้การสนับสนุนเครื่องอุปโภค-บริโภค ณ ที่ทำการชุมชนน้ำอ้อมเหนือ

Share on Line
Share on Pinterest