นายกเทศมนตรีเมืองกันทรลักษ์ และผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 เปิดการอบรมโครงการศึกษาสำรวจจุดจ่ายน้ำบาดาล

นายกเทศมนตรีเมืองกันทรลักษ์ และผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 เปิดการอบรมโครงการศึกษาสำรวจจุดจ่ายน้ำบาดาล

Share on Line
Share on Pinterest