เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด-19 ในสถานที่กักตัว ที่ทำการชุมชนหนองหญ้าลาด 2

เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด-19 ในสถานที่กักตัว ที่ทำการชุมชนหนองหญ้าลาด 2

Share on Line
Share on Pinterest