เจ้าหน้าที่งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด-19 ในชุมชนป่าไม้พัฒนา

เจ้าหน้าที่งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด-19 ในชุมชนป่าไม้พัฒนา

Share on Line
Share on Pinterest