ประชุมคก.พัฒนาเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ เรื่อง การพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)

ประชุมคก.พัฒนาเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ เรื่อง การพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)

Share on Line
Share on Pinterest