งานป้องกันฯ ระงับเหตุเพลิงไหม้ บริเวณวงเวียนศาลหลักเมืองอำเภอกันทรลักษ์

งานป้องกันฯ ระงับเหตุเพลิงไหม้ บริเวณวงเวียนศาลหลักเมืองอำเภอกันทรลักษ์

Share on Line
Share on Pinterest