งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกระงับเหตุทันที พร้อมนำรถยนต์บรรทุกนํ้าดับเพลิง หมายเลช 81-4677 ศก. และหมายเลข 81-2952 ศก. พร้อมกำลังพล จำนวน 7 นาย เมื่อถึงจุดเกิดเหตุเจ้าหน้าที่สามารถระงับเหตุเพลิงไหม้ได้ทันที ใช้เวลาในการดับเพลิงประมาณ 10 นาที

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกระงับเหตุทันที พร้อมนำรถยนต์บรรทุกนํ้าดับเพลิง หมายเลช 81-4677 ศก. และหมายเลข 81-2952 ศก. พร้อมกำลังพล จำนวน 7 นาย เมื่อถึงจุดเกิดเหตุเจ้าหน้าที่สามารถระงับเหตุเพลิงไหม้ได้ทันที ใช้เวลาในการดับเพลิงประมาณ 10 นาที

Share on Line
Share on Pinterest