ประธานสภาเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ เข้าร่วมประชุมคัดเลือกผู้แทนประธานสภาเทศบาล ก.ท.จ.ศรีสะเกษ

ประธานสภาเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ เข้าร่วมประชุมคัดเลือกผู้แทนประธานสภาเทศบาล ก.ท.จ.ศรีสะเกษ

Share on Line
Share on Pinterest