สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ ดำเนินการเพิ่มชื่อชาวต่างชาติที่เข้าเมืองถูกต้องตามกฎหมาย

สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ ดำเนินการเพิ่มชื่อชาวต่างชาติที่เข้าเมืองถูกต้องตามกฎหมาย

Share on Line
Share on Pinterest