งานสวนสาธารณะ ทำความสะอาดสวนสาธารณะ ขนย้ายเศษซากต้นไม้ ตกแต่งสวนฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่10

งานสวนสาธารณะ ทำความสะอาดสวนสาธารณะ ขนย้ายเศษซากต้นไม้ ตกแต่งสวนฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่10

Share on Line
Share on Pinterest