กองช่าง ดำเนินการติดตั้งฝาท่อระบายน้ำ และติดตั้งเต็นท์ ในเขตเทศบาลเมืองกันทรลักษ์

กองช่าง ดำเนินการติดตั้งฝาท่อระบายน้ำ และติดตั้งเต็นท์ ในเขตเทศบาลเมืองกันทรลักษ์

Share on Line
Share on Pinterest