กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเตรียมสถานที่พักร่วมกับ คณะกรรมการชุมชนหนองหญ้าลาด 2

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเตรียมสถานที่พักร่วมกับ คณะกรรมการชุมชนหนองหญ้าลาด 2

Share on Line
Share on Pinterest