งานสวนสาธารณะ ฝ่ายการโยธา กองช่าง ดำเนินการทำความสะอาด สวนสาธารณะหนองกวางดีด และขนย้ายซากต้นไม้

งานสวนสาธารณะ ฝ่ายการโยธา กองช่าง ดำเนินการทำความสะอาด สวนสาธารณะหนองกวางดีด และขนย้ายซากต้นไม้

Share on Line
Share on Pinterest