กองช่าง ดำเนินการซ่อมฝาท่อระบายน้ำ และตัดแต่งต้นไม้ในเขตเทศบาลเมืองกันทรลักษ์

กองช่าง ดำเนินการซ่อมฝาท่อระบายน้ำ และตัดแต่งต้นไม้ในเขตเทศบาลเมืองกันทรลักษ์

Share on Line
Share on Pinterest