เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ จัดเตรียมสถานที่กักตัว ณ ที่ทำการชุมชนหนองหญ้าลาด 2

เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ จัดเตรียมสถานที่กักตัว ณ ที่ทำการชุมชนหนองหญ้าลาด 2

Share on Line
Share on Pinterest