เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ ฉีดพ่นหมอกควันในโรงพยาบาลสนาม วังชมพูรีสอร์ท

เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ ฉีดพ่นหมอกควันในโรงพยาบาลสนาม วังชมพูรีสอร์ท

Share on Line
Share on Pinterest