นายกเทศมนตรีเมืองกันทรลักษ์ พร้อมด้วยประธานสภาฯ และปลัดเทศบาลฯ ร่วมประชุมสันนิบาตจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2564

นายกเทศมนตรีเมืองกันทรลักษ์ พร้อมด้วยประธานสภาฯ และปลัดเทศบาลฯ ร่วมประชุมสันนิบาตจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2564

Share on Line
Share on Pinterest