เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ ฉีดพ่นหมอกควันในเขตเทศบาลเมืองกันทรลักษ์

เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ ฉีดพ่นหมอกควันในเขตเทศบาลเมืองกันทรลักษ์

Share on Line
Share on Pinterest