เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด-19 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลเมืองกันทรลักษ์

เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด-19 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลเมืองกันทรลักษ์

Share on Line
Share on Pinterest