เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ฉีดพ่นหมอกควัน ในเขตเทศบาลเมืองกันทรลักษ์

เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ฉีดพ่นหมอกควัน ในเขตเทศบาลเมืองกันทรลักษ์

Share on Line
Share on Pinterest