เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด-19 ในเขตเทศบาลเมืองกันทรลักษ์

เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด-19 ในเขตเทศบาลเมืองกันทรลักษ์

Share on Line
Share on Pinterest