งานรักษาความสงบ(เทศกิจ) ดำเนินการทาสีจุดกลับรถ บริเวณถนนสินประดิษฐ์

งานรักษาความสงบ(เทศกิจ) ดำเนินการทาสีจุดกลับรถ บริเวณถนนสินประดิษฐ์

Share on Line
Share on Pinterest