เจ้าหน้าที่กองช่าง ดำเนินการซ่อมถนน บริเวณถนนกันทรลักษ์-วาริน และถนนสินประดิษฐ์(เส้นโรงเลื่อย) เพื่อให้เกิดความสะดวก และปลอดภัย ของประชาชนที่สัญจร รวมถึงแก้ไขปัญหานํ้าขังบนผิวจราจร

เจ้าหน้าที่กองช่าง ดำเนินการซ่อมถนน บริเวณถนนกันทรลักษ์-วาริน และถนนสินประดิษฐ์(เส้นโรงเลื่อย) เพื่อให้เกิดความสะดวก และปลอดภัย ของประชาชนที่สัญจร รวมถึงแก้ไขปัญหานํ้าขังบนผิวจราจร

Share on Line
Share on Pinterest