ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนเพื่อเยียวยาและฟื้นฟูผู้ประสบภัยที่ได้รับ ผลกระทบจากเหตุวาตภัย เมื่อวัน ที่ 5 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา

ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนเพื่อเยียวยาและฟื้นฟูผู้ประสบภัยที่ได้รับ ผลกระทบจากเหตุวาตภัย เมื่อวัน ที่ 5 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา

Share on Line
Share on Pinterest