นายสงวนศักดิ์ ชโลธร นายกเทศมนตรีเมืองกันทรลักษ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ เข้าร่วมงานบุญสลากผลไม้(ทุเรียนภูเขาไฟ)

นายสงวนศักดิ์ ชโลธร นายกเทศมนตรีเมืองกันทรลักษ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ เข้าร่วมงานบุญสลากผลไม้(ทุเรียนภูเขาไฟ)

Share on Line
Share on Pinterest