กองช่าง โดยนางสาวกรกนก ไชยะเดชะ รองนายกเทศมนตรีเมืองกันทรลักษ์ พร้อมเจ้าหน้าที่กองช่าง สำรวจช่วงหน้าวัดโนนม่วงไปทางศูนย์การค้าเมืองทอง เพื่อเตรียมการก่อสร้างท่อระบายนํ้าและปรับผิวจราจร

กองช่าง โดยนางสาวกรกนก ไชยะเดชะ รองนายกเทศมนตรีเมืองกันทรลักษ์ พร้อมเจ้าหน้าที่กองช่าง สำรวจช่วงหน้าวัดโนนม่วงไปทางศูนย์การค้าเมืองทอง เพื่อเตรียมการก่อสร้างท่อระบายนํ้าและปรับผิวจราจร

Share on Line
Share on Pinterest