งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกตรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อย บริเวณเขตเทศบาลเมืองกันทรลักษ์

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกตรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อย บริเวณเขตเทศบาลเมืองกันทรลักษ์

Share on Line
Share on Pinterest