เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ ให้บริการฉีดวัคซีนเด็ก พร้อมตรวจพัฒนาการเด็ก

เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ ให้บริการฉีดวัคซีนเด็ก พร้อมตรวจพัฒนาการเด็ก

Share on Line
Share on Pinterest