งานรักษาความสงบ(เทศกิจ) สำนักปลัดเทศบาล ตรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อย เนื่องจากมีผู้ร้องเรียนว่ามีบุคคลที่กระทำการเป็นอันตรายต่อผู้ใช้บริการ สวนสุขภาพหนองกวางดีด ตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบบุคคลต้องสงสัยดังกล่าว

งานรักษาความสงบ(เทศกิจ) สำนักปลัดเทศบาล ตรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อย เนื่องจากมีผู้ร้องเรียนว่ามีบุคคลที่กระทำการเป็นอันตรายต่อผู้ใช้บริการ สวนสุขภาพหนองกวางดีด ตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบบุคคลต้องสงสัยดังกล่าว

Share on Line
Share on Pinterest