เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ ดำเนินการทำความสะอาดในเขตเทศบาลฯ

เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ ดำเนินการทำความสะอาดในเขตเทศบาลฯ

Share on Line
Share on Pinterest