สำนักปลัดเทศบาล ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ ได้รวมแถวประจำวันและรับคำสั่งเพื่อปฎิบัติหน้าที่ต่อไป

สำนักปลัดเทศบาล ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ ได้รวมแถวประจำวันและรับคำสั่งเพื่อปฎิบัติหน้าที่ต่อไป

Share on Line
Share on Pinterest