เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ ฉีดพ่นยาหมอกควันและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำร่วมกับอสม.ชุมชนป่าไม้พัฒนา

เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ ฉีดพ่นยาหมอกควันและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำร่วมกับอสม.ชุมชนป่าไม้พัฒนา

Share on Line
Share on Pinterest