งานสวนสาธารณะ ซ่อมแซมผ้าบังแดดบริเวณห้องน้ำสวนหนองกวางดีด

งานสวนสาธารณะ ซ่อมแซมผ้าบังแดดบริเวณห้องน้ำสวนหนองกวางดีด

Share on Line
Share on Pinterest