เจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ดำเนินการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย บริเวณชุมชนหนองโปร่งพัฒนา

เจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ดำเนินการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย บริเวณชุมชนหนองโปร่งพัฒนา

Share on Line
Share on Pinterest