เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ ร่วมกับเจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ ฉีดล้างทำความสะอาดถนน

เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ ร่วมกับเจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ ฉีดล้างทำความสะอาดถนน

Share on Line
Share on Pinterest