กองช่างตรวจสอบพื้นที่บริเวณชุมชนหนองหญ้าลาด2 เพื่อเตรียมเสนอโครงการร่วมกับผู้อำนวยการแขวงทางหลวงศรีสะเกษ

กองช่างตรวจสอบพื้นที่บริเวณชุมชนหนองหญ้าลาด2 เพื่อเตรียมเสนอโครงการร่วมกับผู้อำนวยการแขวงทางหลวงศรีสะเกษ

Share on Line
Share on Pinterest