นายกเทศมนตรีเมืองกันทรลักษ์เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดศรีสะเกษ และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 5/2564

นายกเทศมนตรีเมืองกันทรลักษ์เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดศรีสะเกษ และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 5/2564

Share on Line
Share on Pinterest