ปลัดเทศบาลฯประชุมเตรียมความพร้อมการรับการตรวจประเมินประสิทธิภาพ อปท. ประจำปี 2564

ปลัดเทศบาลฯประชุมเตรียมความพร้อมการรับการตรวจประเมินประสิทธิภาพ อปท. ประจำปี 2564

Share on Line
Share on Pinterest