นายกเทศมนตรีเมืองกันทรลักษ์ พร้อมประธานสภาฯ และรองนายกฯ เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษเพื่อรับโอวาทในการปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีเมืองกันทรลักษ์ พร้อมประธานสภาฯ และรองนายกฯ เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษเพื่อรับโอวาทในการปฏิบัติหน้าที่

Share on Line
Share on Pinterest