งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการฉีดล้างทำความสะอาดบริเวณอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองกันทรลักษ์

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการฉีดล้างทำความสะอาดบริเวณอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองกันทรลักษ์

Share on Line
Share on Pinterest