งานสัตวแพทย์ ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2564 ในเขตเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ ตั้งแต่วันที่ 20 เม.ย. - 6 พ.ค. 2564

งานสัตวแพทย์  ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2564 ในเขตเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ ตั้งแต่วันที่ 20 เม.ย. - 6 พ.ค. 2564

Share on Line
Share on Pinterest