งานป้องกันและควบคุมโรค นำเจ้าหน้าที่ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19 ในเขตเทศบาลฯ

งานป้องกันและควบคุมโรค นำเจ้าหน้าที่ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19 ในเขตเทศบาลฯ

Share on Line
Share on Pinterest