เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ ร่วมกับหน่วยงานราชการ ออกตรวจจุดเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา2019 ในเขตเทศบาลเมืองกันทรลักษ์

เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ ร่วมกับหน่วยงานราชการ ออกตรวจจุดเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา2019 ในเขตเทศบาลเมืองกันทรลักษ์

Share on Line
Share on Pinterest