งานควบคุมโรคและโรคติดต่อ ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19 ในเขตเทศบาลเมืองกันทรลักษ์

งานควบคุมโรคและโรคติดต่อ ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19 ในเขตเทศบาลเมืองกันทรลักษ์

Share on Line
Share on Pinterest