กองช่างดำเนินการเปลี่ยนป้ายไวนิล เพื่อเตรียมความพร้อมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน ของทุกปี

กองช่างดำเนินการเปลี่ยนป้ายไวนิล เพื่อเตรียมความพร้อมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน ของทุกปี

Share on Line
Share on Pinterest