งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ออกสำรวจข้อมูลในการจัดเก็บภาษีท้องถิ่นประจำปี

งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ออกสำรวจข้อมูลในการจัดเก็บภาษีท้องถิ่นประจำปี

Share on Line
Share on Pinterest