ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มอบนโยบายแก่จนท.เพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มอบนโยบายแก่จนท.เพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

Share on Line
Share on Pinterest