นายกเทศมนตรีเมืองกันทรลักษ์ เปิดประธานเปิดการประชุม เรื่องเงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข

นายกเทศมนตรีเมืองกันทรลักษ์ เปิดประธานเปิดการประชุม เรื่องเงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข

Share on Line
Share on Pinterest