กองช่าง ดำเนินการตัดกิ่งไม้ที่พาดสายไฟ บริเวณหลังโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา

กองช่าง ดำเนินการตัดกิ่งไม้ที่พาดสายไฟ บริเวณหลังโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา

Share on Line
Share on Pinterest