งานรักษาความสะอาด ร่วมกับงานเทศกิจ และงานป้องกันฯ ดำเนินการล้างทำความสะอาดตลาดถนนคนเดิน

งานรักษาความสะอาด ร่วมกับงานเทศกิจ และงานป้องกันฯ ดำเนินการล้างทำความสะอาดตลาดถนนคนเดิน

 

 

Share on Line
Share on Pinterest